Privacyverklaring

Ik, Wendy van Dijk van Wendy van Dijk Fotografie, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


1 Contactgegevens Wendy van Dijk Fotografie
Woubrugseweg 80 D
2401 LT Alphen aan den Rijn
+31 6 48509683
https://www.wendyvandijkfotografie.nl
info@wendyvandijkfotografie.nl
KVK 67033687


2 Persoonsgegevens die Wendy van Dijk Fotografie verwerkt
Wendy van Dijk Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto’s
  • Overige gegevens die jij mij verstrekt in ons contact 


3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Wendy van Dijk Fotografie verwerkt
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@wendyvandijkfotografie.nl, dan verwijder ik deze informatie.


4 Met welk doel Wendy van Dijk Fotografie persoonsgegevens verwerkt
Wendy van Dijk Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per email contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om fotoreportages op locatie te kunnen verzorgen en/of foto-producten af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen


5 Geautomatiseerde besluitvorming
Wendy van Dijk Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

6 Wendy van Dijk Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Om met je te communiceren via e-mail gebruik ik Rackspace, dit bedrijf voldoet aan de EU-US Privacy Shield Framework en hun privacy verklaring is hier te vinden: https://www.rackspace.com/information/legal/privacystatement

– Facturen sla ik op in Dropbox, dit bedrijf voldoet aan de EU-US Privacy Shield Framework en hun privacy verklaring is hier te vinden:https://www.dropbox.com/privacy2018

– De administratie houdt ik bij met Acumulus, dit bedrijf voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving en hun privacy verklaring is hier te vinden: https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=privacy-verklaring

– Om gemaakte foto’s veilig op te slaan gebruik ik voor opslag een NAS van Synology en maak ik een backup naar de dienst van Crashplan Pro, dit bedrijf voldoet aan de EU-US Privacy Shield Framework en hun privacy verklaring is hier te vinden: https://www.code42.com/privacy-policy/


7 Hoe lang Wendy van Dijk Fotografie persoonsgegevens bewaart
De foto’s, die ik in jouw opdracht, heb gemaakt, bewaar ik minimaal 2 jaar. Dit is bedoeld als back-up voor jou, waar je gebruik van kunt maken in het geval je de foto’s verliest.

Indien je toestemming geeft de foto’s te delen op www.wendyvandijkfotografie.nl en/of social media, bewaar ik deze foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of tot het moment dat ik mijn bedrijf beëindig. 

Je overige gegevens worden bewaard totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of tot het moment dat ik mijn bedrijf beëindig.  


8 Delen van persoonsgegevens met derden
Wendy van Dijk Fotografie verkoopt jouw foto’s en contactgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, zoals bijvoorbeeld het boekhoudprogramma Acumulus, sluit ik een verwerkersovereenkomst af. Dit is om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wendy van Dijk Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

9 Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Wendy van Dijk Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


10 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy van Dijk Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wendyvandijkfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Wendy van Dijk Fotografie wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


11 Hoe Wendy van Dijk Fotografie persoonsgegevens beveiligt
Wendy van Dijk Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op door een mail te sturen naar  info@wendyvandijkfotografie.nl